Καλή Ψυχική υγείαΤα Νέα μας

Γνωρίζετε τί είναι η Συνέλευση σε μια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης;