Όραμα του Φορέα μας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παρέχοντάς τους επαρκείς και ποιοτικούς πόρους, σωστή κατεύθυνση και κατάλληλη υποστήριξη. Για να το πετύχουμε αυτό, η αποστολή μας είναι:
1. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση την κοινότητα.

2. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχικής υγείας προσαρμοσμένα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

3. Η προώθηση της ψυχικής υγείας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
4. Η ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής υγείας και εστίαση της προσοχής σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ακεραιότητα, καινοτομία, υπευθυνότητα, ομαδικότητα είναι οι αξίες που οδηγούν τη δράση μας τα τελευταία 17 χρόνια παρέμβασης για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.