Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2001) η ψυχική υγεία θεμελιώνεται ως μια θετική κατάσταση, η οποία θέτει το άτομο ικανό να διαχειριστεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τους άξονες που προσδιορίζουν τη καθημερινή ζωή του – όπως η οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση, οι διαπροσωπικές σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον. Ως μια τέτοια κατάσταση δεν αφορά μόνο τις ανάγκες που προκύπτουν από την ψυχική ασθένεια, αλλά περισσότερο μια διαλεκτική σχέση μεταξύ του εαυτού και του περιβάλλοντα κόσμου, η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέπτεται, επικοινωνεί και εξελίσσεται.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η θεραπευτική φροντίδα και ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενήλικων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην κοινότητα.

Κεντρικοί στόχοι μας είναι να προσφέρουμε στους αποδέκτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μια διαδρομή κατάκτησης της ψυχικής τους υγείας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους διαμέσου μιας θεραπευτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσουμε τη σύνδεση τους με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και να επιτευχθεί η παραμονή ή επιστροφή σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης.

Οι επιμέρους επιδιωκόμενοι στόχοι μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας είναι:
 1. Η πρόληψη της υποτροπής και η αποτροπή της ψυχιατρικής νοσηλείας
 2. Η παροχή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας
 3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων και η ένταξη τους στην κοινωνική ζωή
 4. Η βελτίωση της αυτοεικόνας των ωφελουμένων με σκοπό την αποτροπή της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής απομόνωσης
 5. Η αποφόρτιση του οικογενειακού/ υποστηρικτικού πλαισίου των ωφελουμένων λειτουργώντας υποστηρικτικά και συμβουλευτικά
 6. Η διασύνδεση με τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας της περιοχής παρέμβασης
 7. Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την εξάλειψη του στίγματος και την προάσπιση και ενίσχυση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων
Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα, δυνητικά άμεσοι επωφελούμενοι των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας είναι:
 1. Ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές / ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως ψυχωσικές διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης, διαταραχές προσωπικότητας, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές μετατραυματικού στρες
 2. Ενήλικες που αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο σωματικό νόσημα το οποίο σαφώς επηρεάζει την ψυχική και κοινωνική τους ζωή, όπως καρκίνοι – κακοήθεις νεοπλασίες, αυτοάνοσα νοσήματα, χρόνιες μεταβολικές διαταραχές, χρόνιος πόνος
 3. Ενήλικες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
Σημειώνεται ότι δεν δύναται να παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικες που παρουσιάζουν οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία, μέτρια ή σοβαρή νοητική ανεπάρκεια, βαριά αυτιστική συμπτωματολογία, τοξικοεξαρτήσεις, παραβατική συμπεριφορά σε υψηλό βαθμό.
Από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας δύναται να επωφελούνται το οικογενειακό / υποστηρικτικό πλαίσιο των ωφελούμενων, η ευρύτερη κοινότητα της περιοχής παρέμβασης (κάτοικοι, τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί φορείς κ.λπ.), φορείς και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, κ.λπ.
Ο Φορέας συνεργάζεται για το Κέντρο Ημέρας συνεργάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» και την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, με σκοπό την προσφορά επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας και τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας.

Υπηρεσίες υποδοχής

 1. Γραμματειακή υποστήριξη & Παροχή πληροφοριών
 2. Υποδοχή και διαβίβαση αιτημάτων
 3. Παρακολούθηση & διαχείριση συναντήσεων

Ψυχολογικές υπηρεσίες

 1. Εκτίμηση αναγκών, διεξαγωγή ψυχομετρικών τεστ
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις (συμβουλευτική υποστήριξη για ενδυνάμωση και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και εφήβων, ατομική θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και γονείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές)
 4. Θεραπευτικές ομάδες (ομάδες υποστήριξης οικογενειακού και σχολικού πλαισίου, εξειδικευμένα προγράμματα όπως θεραπευτική άσκηση, θεραπείες μέσω τεχνών)
 5. Συστηματική παρακολούθηση (follow-up)

Ψυχιατρικές υπηρεσίες

 1. Διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτική παρέμβαση
 4. Συστηματική ψυχιατρική ιατρική παρακολούθηση (follow-up)

Κοινωνική υπηρεσία

 1. Υποδοχή, οργάνωση και διαχείριση αιτημάτων
 2. Εκτίμηση κοινωνικών αναγκών
 3. Ενημέρωση και υποστήριξη για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα
 4. Λειτουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπής
 5. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων διασυνδεόμενων φορέων
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

 1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
 2. Νοσηλευτικές πράξεις (λήψη ζωτικών σημείων, ατομική προαγωγή υγείας)
 3. Τήρηση φαρμακευτικής αγωγής
 4. Depot Clinic - Κλινική ενέσιμων μακράς διαρκείας δράσης

Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

 1. Ομάδες ποικίλων δραστηριοτήτων με σταθερό και εναλλασσόμενο αντικείμενο
 2. Εκδρομές, επισκέψεις ανταλλαγής με αντίστοιχους φορείς ψυχικής υγείας
 3. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Δράσεις αγωγής της κοινότητας

 1. Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς
 2. Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών
 4. Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας

Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 1. Θεραπεία υποβοηθούμενη με εργαλεία εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας
 2. Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένων χώρων για την αποφόρτιση, χαλάρωση, και ενεργοποίηση των ωφελούμενων
 3. Ψηφιακές Υπηρεσίες - πλατφόρμα ενημέρωσης & ψυχο-εκπαίδευσης

Εκπαίδευση & ενδυνάμωση επαγγελματιών

 1. Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών (εσωτερική και εξωτερική)
 2. Λειτουργία ομάδας εργαζομένων για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης, την επικοινωνία και την διαχείριση συγκρούσεων
 3. Θεωρητικο-κλινική εκπαίδευση εργαζομένων (in-service training)
 4. Διεξαγωγή επισκέψεων ανταλλαγής με επαγγελματίες άλλων φορέων

Το Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της Οικογένειας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ee
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 15, Νέα Μάκρη – Δ. Μαραθώνος
Τηλέφωνο 1: 229 40 96 939
Τηλέφωνο 2: 694 90 77 005
Email: community@thalpos.org.gr