166 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10–19 ετών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή – η αξία της πρόληψης και προαγωγής για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, καθώς και η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για την αποτροπή της ψυχικής νόσου χρειάζεται να αποτελούν προτεραιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας Παιδιών & Εφήβων είναι να θέσουμε τα θεμέλια ώστε παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες σε ένα ασφαλές περιβάλλον χαράς και κινήτρων να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις ικανότητες τους και να αναπτύξουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς που θα τους συνοδεύουν στην καθημερινή ζωή τους.

Οι επιμέρους επιδιωκόμενοι στόχοι μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας είναι:
 1. Να συμβάλει στην κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων
 2. Να συμβάλει στην ομαλή κοινωνική και εκπαιδευτική στο σχολικό περιβάλλον
 3. Να δημιουργήσει λειτουργικούς δεσμούς μέσα στην οικογένεια
 4. Να ψυχοεκπαιδεύσει γονείς και κηδεμόνες ως προς τις προκλήσεις της Ψυχικής Υγείας
Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα, άμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας μπορούν να είναι:
 1. παιδιά – 10 έως 13 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές,
 2. έφηβοι – 13 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές,
 3. νεαροί ενήλικες – 18 έως 22 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές.
Έμμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας μπορούν να είναι οικογενειακό / υποστηρικτικό πλαίσιο των ωφελούμενων παιδιών & εφήβων, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, σχολεία και κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται με παιδιά και εφήβους.
Ο Φορέας συνεργάζεται με την το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» και την ΕΠΑΨΥ με σκοπό την προσφορά επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας και τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας.

Υπηρεσίες υποδοχής

 1. Γραμματειακή υποστήριξη & Παροχή πληροφοριών
 2. Υποδοχή και διαβίβαση αιτημάτων
 3. Παρακολούθηση & διαχείριση συναντήσεων

Ψυχολογικές υπηρεσίες

 1. Εκτίμηση αναγκών, διεξαγωγή ψυχομετρικών τεστ
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις (συμβουλευτική υποστήριξη για ενδυνάμωση και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και εφήβων, ατομική θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και γονείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές
 4. Θεραπευτικές ομάδες (ομάδες υποστήριξης οικογενειακού και σχολικού πλαισίου, εξειδικευμένα προγράμματα όπως θεραπευτική άσκηση, θεραπείες μέσω τεχνών)
 5. Συστηματική παρακολούθηση (follow-up)

Παιδοψυχιατρικές & Ψυχιατρικές υπηρεσίες

 1. Διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτική παρέμβαση
 4. Συστηματική ψυχιατρική ιατρική παρακολούθηση (follow-up)

Κοινωνική υπηρεσία

 1. Υποδοχή, οργάνωση και διαχείριση αιτημάτων
 2. Εκτίμηση κοινωνικών αναγκών
 3. Ενημέρωση και υποστήριξη για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα
 4. Λειτουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπής
 5. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων διασυνδεόμενων φορέων
 6. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων – ψυχοεκπαίδευση κοινότητας
 7. Συμβουλευτική υποστήριξη

Υπηρεσίες Ειδικής Θεραπείας

 1. Εργοθεραπεία / Λογοθεραπεία
 2. Θεραπείες μέσω τεχνών

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

 1. Πρώτες βοήθειες
 2. Έκτακτες ατομικές ανάγκες παιδιών
 3. Προαγωγή Υγείας και συμβουλευτική οικογενειακού και υποστηρικτικού πλαισίου

Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

 1. Ομάδες για την οικογένεια ποικίλων δραστηριοτήτων με σταθερό και εναλλασσόμενο αντικείμενο
 2. Αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
 3. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 1. Θεραπεία υποβοηθούμενη με εργαλεία εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας
 2. Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένων χώρων Παιχνιδιού και Χαλάρωσης για την οικογένεια
 3. Ψηφιακές Υπηρεσίες - παιδική Πλατφόρμα ενημέρωσης & ψυχο-εκπαίδευσης

Δράσεις αγωγής της κοινότητας

 1. Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς
 2. Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών
 4. Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας
 5. Ενεργοποίηση εθελοντικών δράσεων ενταγμένων στις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της Οικογένειας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ee
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, Μελίσσια – Δ. Πεντέλης
Τηλέφωνο 1: 210 60 96 840
Τηλέφωνο 2: 697 47 86 950
Email: youth@thalpos.org.gr