Το Against Exclusion αποτέλεσε συνεργασία επιμόρφωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της τέχνης και του πολιτισμού η οποία διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2014.Την υλοποίηση του προγράμματος ανέλαβαν έξι ευρωπαϊκοί μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εκ των οποίων ο φορέας Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα (νυν «Θάλπος-Ψυχική Υγεία) εκπροσώπησε την Ελλάδα.

Ελλάδα - Αθήνα-Κοινωνική Μέριμνα www.thalpos.org.gr

Ιταλία - TheaterPädagogikZentrum www.lalut.org

Γερμανία - TheaterPädagogikZentrum www.lag-theater-paedagogik.de

Ρουμανία - PatronatulJudetean al Femeilor de Afaceri din IMM http://femeideafaceri.ro/

Πολωνία - Poleski Ośrodek Sztuki Łódź www.pos.lodz.pl

Αυστρία - Lothar Tschapka Training & Coaching

Εφαρμόστηκαν 63 μεθοδολογικές εργασίες αξιοποιώντας διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός και οι χειροτεχνίες. Για την υλοποίηση του Against Exclusion πραγματοποιήθηκαν 12 ταξίδια, ενώ πολλές συναντήσεις και ομάδες εργασίας έγιναν διαδικτυακά. Η εθελοντική συμμετοχή ατόμων και ομάδων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος και συγκεκριμένα συμμετείχαν 270 εθελοντές.

Το Against Exclusion χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig, μέρος του Προγράμματος Δία Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007-2013 με στόχο την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην επιμόρφωση ενηλίκων. Επιπλέον, πηγή χρηματοδότησης αποτέλεσε η Διαχειριστική Αρχή του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών της Ελλάδας (ΙΚΥ). Συνολικά, αξιοποιήθηκαν 16.000 ευρώ.