Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ανεργίας, υλοποιώντας πέντε Πράξεις με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» για τον Δυτικό, Ανατολικό, Κεντρικό και Νότιο Τομέα της Αττικής, καθώς και τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά. Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Φεβρουάριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2013. Σημαντική καινοτομία της παρέμβασης αποτέλεσε η ενεργοποίηση και συμμετοχή δημοσίων νοσοκομείων σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, για πρώτη φορά.

Συνολικά προσλήφθηκαν 704 άνεργοι για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα πεντάμηνης διάρκειας, οι οποίοι απασχολήθηκαν στους ακόλουθους συνεργαζόμενους φορείς:

Δήμος Αγίου Δημητρίου, 85 άτομα

Δήμος Ζωγράφου, 115 άτομα

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, 95 άτομα

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», 70 άτομα

Περιφέρεια Αττικής, 339 άτομα στα κάτωθι δημόσια νοσοκομεία:

  • Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
  • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»
  • Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»
  • Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
  • Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»

Ενδεικτικά, κάποιες από τις 39 δραστηριότητες κοινωνικής ωφελείας που υλοποίησαν οι συνεργαζόμενοι φορείς περιλαμβάνουν ενέργειες σχετικά με την:

παροχή προσωπικών υπηρεσιών φροντίδας για περιθαλπόμενους Νοσοκομειακών Μονάδων,

παροχή προσωπικών υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών ομάδων,

ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ευπαθών ομάδων,

δημιουργική απασχόληση παιδιών,

υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού,

υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων κ.λπ.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και ελληνικά εθνικά ταμεία (Υπουργείο Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013. Συνολική χρηματοδότηση 2.6 εκατομμύρια ευρώ.