Το Play & Learn on Mental Health αποτελεί το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για την ψυχική υγεία των νέων, κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι έφηβοι παίκτες του να εκπαιδεύονται με ψυχαγωγικό και διαδραστικό τρόπο πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας.
Πάνω από 130 ερωτήσεις με 524 απαντήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα όπως το διαδίκτυο, ο σχολικός εκφοβισμός, οι διατροφικές διαταραχές, οι διαταραχές άγχους, η νεανική παραβατικότητα, οι διακρίσεις, η προσωπική αντίληψη και η διαχείριση συναισθημάτων. Θέματα τα οποία οι έφηβοι συναντούν στην καθημερινότητά τους, προβληματίζονται για αυτά και συχνά δεν εκφράζουν την ανησυχία τους διότι φοβούνται τον στιγματισμό από τους συνομήλικούς τους.

Ο Φορέας Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα (νυν «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»), ως φορέας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας εμπνεύστηκε τη δράση αυτή με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων σε θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και στην άρση του στίγματος γύρω από αυτή.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας διήρκησαν επτά μήνες και πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Φορέα από την ομάδα “action group Athena”. Η ομάδα αυτή απαρτιζόταν από 13 νέους εργαζομένους και εθελοντές του Φορέα και ως απόφοιτοι ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών και εργοθεραπείας, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας, ένωσαν τις γνώσεις και τη νεανική τους διάθεση για να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι άρτιο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και διαδραστικό κοντά την κουλτούρα των εφήβων.

Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας ήταν οι εξής:

Η ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε κάθε στάδιο υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης δράσης και η αντιμετώπισή τους ως δημιουργικό και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, ξεφεύγοντας από τον εκτελεστικό ρόλο που συνήθως τους ανατίθεται.

Η ανάπτυξη μεθόδων μη τυπικής μάθησης και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την απόκτηση και αξιοποίηση τέτοιων εμπειριών ενθαρρύνοντας την κοινωνική συνοχή.

Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων σχεδίων.

Η ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και η προαγωγή μιας αγωγής για την ψυχική υγεία αναφορικά με τους εφήβους και όσους εμπλέκονται με αυτούς (γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς).

Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού – Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού. Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ήταν το Ινστιτούτο Νεολαίας – Εθνικός Φορέας για τα προγράμματα της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε δράση» και διήρκησε από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2011.