Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο σύστημα στη ζωή του ατόμου. Αφενός, οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της οικογένειας έχουν καθοριστική σημασία για την υγιή ανάπτυξη και εξέλιξη τους σε προσωπικό επίπεδο. Αφετέρου, η οικογένεια ως κοινό σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της ζωής γονέων και παιδιών είναι εκείνος ο μηχανισμός μέσα στην κοινωνία που έρχεται πρώτος να διαχειριστεί τις εξωγενείς ψυχοκοινωνικές πιέσεις (πανδημία, ανεργία κ.λπ.), καθώς και τις ψυχολογικές δυσκολίες των μελών της.

H διαλεκτική της ψυχικής υγείας στην οικογένεια περιλαμβάνει ένα σύνολο ζητημάτων όπως την ψυχική υγεία γονιών και παιδιών, τη σχέση του ζεύγους, τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, τη διαχείριση της ψυχικής ασθένειας μέλους της οικογένειας, τη διαχείριση τραυματικών εμπειριών στην οικογένεια κ.λπ.

Το Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της Οικογένειας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα, άμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας μπορούν να είναι:
 1. παιδιά έως 12 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές
 2. έφηβοι 13 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές
 3. νεαροί ενήλικες 19 – 22 ετών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές
 4. γονείς ή φροντιστές που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές οι ίδιοι ή τα παιδιά τους
Έμμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας μπορούν να είναι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, σχολεία, και λοιποί κοινωνικοί φορείς. Ο Φορέας μας συνεργάζεται με την Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και ειδικότερα την Β’ Ψυχιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την προσφορά επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας και τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας.

Υπηρεσίες υποδοχής

 1. Γραμματειακή υποστήριξη & Παροχή πληροφοριών
 2. Υποδοχή και διαβίβαση αιτημάτων
 3. Παρακολούθηση & διαχείριση συναντήσεων

Ψυχολογικές υπηρεσίες

 1. Εκτίμηση αναγκών, διεξαγωγή ψυχομετρικών τεστ
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις (συμβουλευτική υποστήριξη για ενδυνάμωση και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και εφήβων, ατομική θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και γονείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές
 4. Θεραπευτικές ομάδες (ομάδες υποστήριξης οικογενειακού και σχολικού πλαισίου, εξειδικευμένα προγράμματα όπως θεραπευτική άσκηση, θεραπείες μέσω τεχνών)
 5. Συστηματική παρακολούθηση (follow-up)

Παιδοψυχιατρικές & Ψυχιατρικές υπηρεσίες

 1. Διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτική παρέμβαση
 4. Συστηματική ψυχιατρική ιατρική παρακολούθηση (follow-up)

Κοινωνική υπηρεσία

 1. Υποδοχή, οργάνωση και διαχείριση αιτημάτων
 2. Εκτίμηση κοινωνικών αναγκών
 3. Ενημέρωση και υποστήριξη για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα
 4. Λειτουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπής
 5. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων διασυνδεόμενων φορέων
 6. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων – ψυχοεκπαίδευση κοινότητας
 7. Συμβουλευτική υποστήριξη

Υπηρεσίες Ειδικής Θεραπείας

 1. Εργοθεραπεία / Λογοθεραπεία
 2. Θεραπείες μέσω τεχνών

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

 1. Πρώτες βοήθειες
 2. Έκτακτες ατομικές ανάγκες παιδιών
 3. Προαγωγή Υγείας και συμβουλευτική οικογενειακού και υποστηρικτικού πλαισίου

Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

 1. Ομάδες για την οικογένεια ποικίλων δραστηριοτήτων με σταθερό και εναλλασσόμενο αντικείμενο
 2. Αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
 3. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 1. Θεραπεία υποβοηθούμενη με εργαλεία εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας
 2. Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένων χώρων Παιχνιδιού και Χαλάρωσης για την οικογένεια
 3. Ψηφιακές Υπηρεσίες - παιδική Πλατφόρμα ενημέρωσης & ψυχο-εκπαίδευσης

Δράσεις αγωγής της κοινότητας

 1. Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς
 2. Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών
 4. Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας
 5. Ενεργοποίηση εθελοντικών δράσεων ενταγμένων στις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της Οικογένειας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ee
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 75-77, Περιστέρι
Τηλέφωνο 1: 210 57 71 975
Τηλέφωνο 2: 694 82 36 814
Email: family@thalpos.org.gr