Ο Φορέας επιδιώκει την συνεχή ευαισθητοποίηση και ψυχο-εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού αναπτύσσοντας δράσεις που ανταποκρίνονται σε τρέχουσες ανάγκες ψυχικής υγείας, όπως:

Ενίσχυση & ενδυνάμωση εκπαιδευτικών: online ομάδες ενίσχυσης και ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενεργή υποστήριξη τους σε ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων, επαγγελματικής εξουθένωσης, διαχείρισης συγκρούσεων, διαπολιτισμικότητας

Webinars για μελλοντικούς & νέους γονείς: ενημέρωση, κινητοποίηση και ψυχο-εκπαίδευση μελλοντικών & νέων γονέων για το 1ο χρόνο ζωής ενός παιδιού για ζητήματα ψυχολογικές- ορμονικές αλλαγές της μητέρας, τις αλλαγές στην καθημερινότητα των γονιών σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ζευγαριού, αναπτυξιακά ορόσημα, κοινωνικό-οικονομικά θέματα, την κοινωνική διάσταση συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων συμβουλών.

Για την ανάπτυξη των Εξειδικευμένων Δράσεων Πρόληψης & Αγωγής της Κοινότητας ακολουθείται η εφαρμογή τεκμηριωμένης γνώσης στον σχεδιασμό της παρέμβασης – evidence based practice, η οποία βασίζεται σε:

  1. αποτελέσματα από σχετικές επιστημονικές έρευνες
  2. κλινική εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας του Φορέα
  3. ανατροφοδότηση από την ομάδα-στόχο της κάθε παρέμβασης και υφιστάμενες υπηρεσίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις ψυχοεκπαίδευσης που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή και τον τρόπο συμμετοχής ή ακόμα αν θέλετε να αιτηθείτε τη συνεργασία μας για την υλοποίηση κάποιες δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο pressoffice@thalpos.org.gr.