Ο εργασιακός χώρος μπορεί να συμβάλλει προστατευτικά στην ψυχική υγεία του ατόμου, εφόσον η εργασία διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εμπειρικά διαπιστώνονται σημαντικοί ψυχο-κοινωνικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τον εργασιακό χώρο και επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία – το περιεχόμενο της εργασίας, ο φόρτος και ο ρυθμός εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η νοοτροπία και ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού, οι διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ή ακόμα η βία και εκφοβισμός στην εργασία.

Μέσα από το Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη Εργαζομένων επιδιώκουμε να απευθυνθούμε σε αυτούς κινδύνους, προκειμένου να ενισχύσουμε την ψυχική υγεία, την ευεξία και την ανθεκτικότητα των εργαζομένων.

Στοχεύουμε στην υποστήριξη όλων των εργαζομένων από κάθε εργασιακό χώρο! Ιδίως μέσα από δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης απευθυνόμαστε σε όλα εκείνα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα - εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση, ζητήματα επικοινωνίας, εργασιακός εκφοβισμός στους χώρους εργασίας.

Ειδικό στόχο του Κέντρου Ημέρας αποτελούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι συχνά, έρχονται αντιμέτωποι με ειδικότερα ζητήματα, όπως υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και ανάληψη συμπεριφορών υψηλότερου ρίσκου, απώλεια της ισορροπίας εργασιακής – οικογενειακής ζωής και ακόλουθο υψηλό βαθμό συγκρούσεων και τέλος, χρόνιο στρες λόγω της εξαντλητικής εργασίας, της κοινωνικής απομόνωσης και των οικονομικών πιέσεων που βιώνουν.
Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Κέντρου Ημέρας συμπράττουμε με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών.
Επιπλέον, ο Φορέας συνεργάζεται με την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη – ΠΕΨΑΕΕ με σκοπό την προσφορά επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας και τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας.
Η ψυχοκοινωνική φροντίδα του Κέντρου Ημέρας προς την κοινότητα ενστερνίζεται τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής για παροχή ολοκληρωμένων, τομεοποιημένων, πολυδιάστατων και διασυνδεμένων υπηρεσιών υγείας.
Ειδικότερα, το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε εργαζόμενους, οι οποίοι αιτούνται υποστήριξης για:

την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ευεξίας τους,

την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών,

την εκτίμηση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας τους,

την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας στον χώρο εργασίας τους,

την υποστήριξη για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα,

τη διασύνδεση/ παραπομπή προς κοινωνικούς και υγειονομικούς φορείς.

Υπηρεσίες υποδοχής

 1. Γραμματειακή υποστήριξη & Παροχή πληροφοριών
 2. Υποδοχή και διαβίβαση αιτημάτων
 3. Παρακολούθηση & διαχείριση συναντήσεων

Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

 1. Εκτίμηση καταλληλότητας και ικανότητας εργαζομένων
 2. Εκτίμηση ψυχοκοινωνικών αναγκών και κινδύνων υγείας
 3. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση
 4. Συστηματική ιατρική παρακολούθηση (follow-up)

Ψυχολογικές υπηρεσίες

 1. Εκτίμηση αναγκών, διεξαγωγή ψυχομετρικών τεστ
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις (συμβουλευτική υποστήριξη για ενδυνάμωση και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων - ατομική θεραπευτική παρέμβαση σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές -θεραπευτικές ομάδες - εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θεραπευτική άσκηση, δραματοθεραπεία, χοροκινητική θεραπεία, μουσικοθεραπεία - ομάδες αλληλοϋποστήριξης peer to peer)
 4. Συστηματική παρακολούθηση (follow-up)

Ψυχιατρικές υπηρεσίες

 1. Διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και υποστήριξης
 3. Θεραπευτική παρέμβαση
 4. Συστηματική ιατρική παρακολούθηση (follow-up)

Κοινωνική υπηρεσία

 1. Υποδοχή, οργάνωση και διαχείριση αιτημάτων
 2. Εκτίμηση κοινωνικών αναγκών
 3. Ενημέρωση και υποστήριξη για κοινωνικο-προνοιακά ζητήματα
 4. Λειτουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπής
 5. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων διασυνδεόμενων φορέων
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη

Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 1. Θεραπεία υποβοηθούμενη με εργαλεία εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας
 2. Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένων χώρων για την αποφόρτιση, χαλάρωση, και ενεργοποίηση των ωφελούμενων.
 3. Τηλεφωνική υποστήριξη
 4. Crisis café

Δράσεις αγωγής της κοινότητας

 1. Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς
 2. Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας
 3. Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας
 4. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και υποστήριξη σε χώρους εργασίας

Δράσεις έρευνας & ανάπτυξης

 1. Αξιολόγηση και έρευνα στο πεδίο, μελέτες περίπτωσης
 2. Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών
 4. Διάχυση καλών πρακτικών

Το Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της Οικογένειας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ee
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Βύσσης 23, Μοναστηράκι – Δ. Αθηναίων
Τηλέφωνο 1: 210 33 14 603
Τηλέφωνο 2: 698 04 97 320
Email: employees@thalpos.org.gr