Η «Θριασία – Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» αποτέλεσε Αναπτυξιακή Σύμπραξη της Δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» που υλοποίησε την Πράξη «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο».

Αντικείμενο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ήταν η κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, αξιολογώντας εξειδικευμένες τοπικές ανάγκες και αναδεικνύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές παρέμβασης.

Οι βασικοί στόχοι της Σύμπραξης ήταν οι εξής:

  1. Η υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη.
  2. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και την απασχόληση.
  3. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης με φορείς εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η απασχόληση 78 ανέργων γυναικών, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου. Οι γυναίκες αυτές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια μέσα από ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων όπως συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, υπηρεσίες σύζευξης με αγορά εργασίας και επιμόρφωση προκειμένου να αναπτύξουν την ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα και τελικά να απορροφηθούν στις κατάλληλες θέσεις απασχόλησης.

Ο Φορέας Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα (νυν «Θάλπος-Ψυχική Υγεία») υπήρξε συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μεταξύ των κάτωθι εταίρων:

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου,

N.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας,

N.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας,

Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.

ΣΟΛ Α.Ε. - Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή την Περιφέρειας Αττικής.