Το Οικοτροφείο Α1 «Θάλπος Αττικής» λειτουργεί στον 5ο Τ.Ο.Ψ.Υ. Ενηλίκων Αττικής και έχει δυναμικότητα δεκαπέντε (15) κλινών μακράς παραμονής. Στο Οικοτροφείο φιλοξενούνται ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, ηλικίας 29 και 59 ετών.
Αξιολόγηση – Ένταξη στο Οικοτροφείο

Λήψη αιτήματος μετάβασης από αρμόδια Υ.ΠΕ.

Εξέταση στοιχείων συνοδευτικού φακέλου (ψυχιατρικό, ιατρικό & κοινωνικό ιστορικό)

Διεξαγωγή απαραίτητων διαδικασιών ένταξης

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας

Ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση

Συστηματική παρακολούθηση από ιατρό παθολόγο

Καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα και φαρμακευτική κάλυψη

Συστηματικό πρόγραμμα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων βάσει των ιατρικών εντολών

Διαχείριση εξατομικευμένων ιατρικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων αποκατάστασης όπου απαιτείται

Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής

Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης

Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες

Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης

Κάλυψη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών

Εργοθεραπεία, Δραματοθεραπεία – Χοροθεραπεία - Μουσικοθεραπεία

Πρόγραμμα επανασύνδεσης/ επαφής με την οικογένεια

Προγράμματα ανάκτησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων (ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, μαγειρικής, τραγουδιού κλπ)

Προγράμματα ανάκτησης και καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων/ οργανωμένο πρόγραμμα κοινωνικοποίησης (παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου, αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, φεστιβάλ, αγοραστικές έξοδοι κ.λπ.)

Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προώθηση στην απασχόληση, εφόσον είναι εφικτό

Συμμετοχή σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και ψυχαγωγίας

Διοργάνωση εκδηλώσεων και εορταστικών προγραμμάτων

Συνεργασίες του Οικοτροφείου με άλλους Φορείς για τον εμπλουτισμό του προγράμματος αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των ενοίκων

Καθημερινή διαβίωση

Προσωπική υγιεινή

Προσωπική φροντίδα ενοίκου

Φροντίδα προσωπικού χώρου

Φροντίδα λοιπού οικοτροφείου - οικιακές εργασίες

Ετοιμασία γευμάτων

Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

Ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις άτυπων και επαγγελματιών φροντιστών

Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας

Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς

Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας

Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» και τις δράσεις αυτών επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 80 25 226
Email: info@thalpos.org.gr