Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 με ενεργητικό ρόλο στην παρέμβαση και ενημέρωση για την ψυχική υγεία και στη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας.
Θεμέλιο λίθο του Φορέα αποτέλεσε η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δύο Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου για ψυχικά πάσχοντες, του «Θάλπος Αττικής» και του «Θάλπος Καλαμάτας», οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Μεταρρυθμιστικό Πλαίσιο Ψυχικής Υγείας του Προγράμματος «Ψυχαργώς» και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Παράλληλα, από το 2007, ο Φορέας έχει συνεργαστεί με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη, την ψυχική υγεία και ευημερία, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες προς την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων μακροπρόθεσμα.
Τα όργανα εκπροσώπησης και διαχείρισης του Φορέα μας είναι η Γενική Συνέλευση, η Διοικούσα Επιτροπή και ο Διαχειριστής στους οποίους αναφέρεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της κάθε Μονάδας, Προγράμματος ή Δράσης. Οι αρμοδιότητες τους προβλέπονται από το καταστατικό του Φορέα και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αντίστοιχα.

Η Αθηνά Πάσσιου είναι Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχαναλυτική και με σημαντικό κοινωνικό έργο τα τελευταία 18 χρόνια.

Πρόεδρος του οργανισμού Θάλπος-Ψυχική Υγεία από το 2005, αποτέλεσε πρωτοπόρο στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση  στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας την ίδρυση, την οργάνωση και την λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων με ψυχικές διαταραχέςκαι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας.

Από το 2007 έως και σήμερα, έχει ηγηθεί σε έξι ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στον χώρο της υγείας, της κοινωνικής μέριμνας, της απασχόλησης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας με σκοπό την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ενώ μεταξύ άλλων, από το 2007 έως το 2010, διετέλεσε Υπεύθυνη Επικοινωνίας και εν συνεχεία Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Εφήβου της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Η Αθηνά Πάσσιου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακός απόφοιτος του Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου του BerkeleySchool of Law, University of California και μεταπτυχιακός απόφοιτος Ψυχοαναλυτικών Σπουδών του University of Sheffield.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας: FacebookInstagram & LinkedIn

2005

Ίδρυση του Φορέα «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα»

2006-2007

Ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας», λειτουργίας 15 κλινών μακράς παραμονής για άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές και παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας

2007

Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: άνθρωπος και περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός, πολιτισμός, αειφόρος ανάπτυξη, ισότητα των δύο φύλων

2010-2011

Με πρωτοβουλία του Φορέα δημιουργείται το Play & Learn on Mental Health, το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για την ψυχική υγεία των νέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση εφήβων σε θέματα όπως σχολικός εκφοβισμός, διαδικτυακή παρενόχληση, διατροφικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, νεανική παραβατικότητα, διακρίσεις, αυτοεκτίμηση

2012-2013

Δημιουργία 704 νέες θέσεων εργασίας μέσα από την ανάπτυξη Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ. σε πέντε περιφερειακούς τομείς της Αττικής, για πρώτη φορά επιτεύχθηκε η συνεργασία για δράσεις μεγάλης κλίμακας με 8 δημοσία νοσοκομεία της Αττικής

2012-2014

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική σύμπραξη Against Exclusion για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω τεχνών (θέατρο, ζωγραφική, φωτογραφία, χορός, χειροτεχνίες) με σκοπό τη δημιουργία συλλογικού τόμου μεθοδολογικών εργαλείων για επαγγελματίες

2013-2015

Εβδομήντα οκτώ άνεργες γυναίκες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάχθηκαν στο δίκτυο «Θριασία», με συντονιστή τον Φορέα, για την προώθηση τους στην εργασία και επιχειρηματικότητα στη Δυτική Αττική συμμετέχοντας σε ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης, δικτύωσης, υπηρεσίες σύζευξης με αγορά εργασίας και επιμόρφωσης

2018

Ο Φορέας αλλάζει επωνυμία σε «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»

2021

Συγκρότηση & λειτουργία ενός σταθερού Κλιμακίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Β. Εύβοια στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του γενικού πληθυσμού της περιοχής

2021

Aνάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω της τέχνης για την υποστήριξη παιδιών – εφήβων σε συνεργασία με Τμήματα/ Υπηρεσίες Ψυχιατρικής για παιδιά και εφήβους Νοσοκομείων της Αττικής και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2022

Ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτύου δομών του Προγράμματος «Ψυχαργώς» μέσα από την ίδρυση 8 νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας: 1 Κέντρο Ημέρας για την στήριξη Εργαζομένων, 1 Κέντρο Ημέρα για την στήριξη της Οικογένειας, 1 Κέντρο Ημέρας Παιδιών & Εφήβων, 1 Κέντρο Ημέρας & 1 1 Κινητή Μονάδα Ενηλίκων, 2 Οικοτροφεία και 1 Ξενώνας Ενηλίκων