Τα Κέντρα Ημέρας είναι ανοιχτού τύπου μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στην κοινότητα και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες των Κέντρων Ημέρας περιλαμβάνουν:

  • υπηρεσίες πρόληψης & ενδυνάμωσης, 
  • διαγνωστική εκτίμηση και θεραπεία, 
  • συμβουλευτική υποστήριξη, 
  • κοινωνική υποστήριξη, 
  • διασύνδεση με δημόσιες & δημοτικές υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας, 
  • προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης & ένταξης, 
  • εκπαίδευση & ενδυνάμωση γονέων, 
  • δράσεις αγωγής κοινότητας.