Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» διατηρεί ενεργές σχέσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της κοινωνίας γενικότερα.

Μέλος του Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων [09121ΑΕΕ110940380 – 1697]
Ειδικό Μητρώο της ΥΔΑΣ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων [Αρ. Μητρώου ΥΔΑΣ 465]
Μέλος στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020