Ο Φορέας σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα εκφράΖΟΥΜΕ- ομάδες δημιουργικής θεραπευτικής παρέμβασης παιδιών & εφήβων, η οποία απευθύνεται σε:

 1. Παιδιά και εφήβους που νοσηλεύονται ή λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα αντίστοιχα Τμήματα ή Δομές Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείων
 2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας των αντίστοιχων Τμημάτων ή Δομών Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείων
 3. Παιδιά και εφήβους στην κοινότητα μέσα από την συνεργασία με Δήμους
Στόχος photo

Στόχος

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ωφελούμενους να ξεπεράσουν το τραύμα και να αναπτύξουν την ανθεκτικότητα τους μέσω της μη λεκτικής θεραπείας, μέσα από την ένταξη και συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες μέσω τεχνών (ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΣ), οι οποίες θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν, να πειραματιστούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Οι ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΣ θα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση και αφορούν ομάδες δραματοθεραπείας, χοροκινητικής, εικαστικών, φωτογραφίας, μαύρου θεάτρου κ.λπ. αναλόγως των αναγκών των ωφελούμενων.

Οι Θεραπείες μέσω Τεχνών (Arts therapies) είναι ο όρος που αναφέρεται στη ψυχοθεραπευτική χρήση δημιουργικών μέσων όπως η ζωγραφική, η κίνηση, η μουσική, η δραματουργία με σκοπό την προώθηση της συναισθηματικής, κοινωνικής, γνωστικής και σωματικής ολοκλήρωσης και ευεξίας του ατόμου. Βασίζονται στην ιδέα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να προβάλει μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της συμμετοχής του σώματός του τις ασυνείδητες πτυχές του εαυτού του. Τις εσωτερικές του συγκρούσεις, τις αναμνήσεις, τις σκέψεις και τις φαντασιώσεις του. Έτσι, το άτομο εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο με έναν έμμεσο και μη επεμβατικό τρόπο και φέρει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία το νου, το σώμα και το πνεύμα του.

Στις Θεραπείες μέσω Τεχνών δεν αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός ωραίου αισθητικά αποτελέσματος με αντικειμενικά κριτήρια. Αντίθετα, ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις δυσκολίες του με τη χρήση δημιουργικών μέσων φέροντας την προσωπική του αισθητική και δίνοντας το δικό του προσωπικό νόημα σε αυτό που έχει δημιουργήσει με το θεραπευτή να στηρίζει αυτή τη διαδικασία.

Αυτή η μορφή θεραπευτικής παρέμβασης είναι κατάλληλη για παιδιά, καθώς:

 1. Κάνοντας μία δημιουργική δραστηριότητα με το θεραπευτή, αυτό τα βοηθάει να νιώσουν άνετα και να ‘’ανοιχτούν’’ μ ’έναν ασφαλή τρόπο.
 2. Η τέχνη λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τα παιδιά που αδυνατούν να μιλήσουν για τις δυσκολίες και τους φόβους τους.
 3. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν καθώς και να ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους χρησιμοποιώντας δημιουργικά μέσα.
 4. Ενισχύεται η γνωστική τους ανάπτυξη, η ικανότητα συγκέντρωσης και εστίασης καθώς απαραίτητη προϋπόθεση στη διαδικασία της μάθησης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του σώματος.
 5. Αναπτύσσουν νέες προσαρμοστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες καθώς και το αίσθημα της προσωπικής τους ταυτότητας
 6. Ανακαλύπτουν τις ικανότητες τους, τα όρια τους, την αυτονομία τους και τη σχέση τους με τους γύρω τους.

Ειδικότερα δε, στον ψυχιατρικό πληθυσμό:

 1. Με τη χρήση μη λεκτικών μεθόδων, ο θεραπευτής μπορεί να προσεγγίσει άτομα τα οποία έχουν απωλέσει την ικανότητα συγκροτημένου λόγου καθώς και άτομα που ‘’κρύβονται πίσω από τις λέξεις’’
 2. Η συμμετοχή σε ομαδική θεραπεία μέσω τεχνών αυξάνει την ενσυναίσθηση και ενισχύει την ικανότητα εμπιστοσύνης στους άλλους καθώς διευκολύνει τη χαλάρωση της αντίστασης των συμμετεχόντων
 3. Οι θεραπείες μέσω τεχνών δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης, κατανόησης και διαχείρισης της επιθετικότητας, του θυμού και άλλων συναισθημάτων με ένα λιγότερο καταστροφικό τρόπο
 4. Μπορούν να ισχυροποιήσουν την αίσθηση του εαυτού που συχνά είναι μειωμένη σε άτομα με σχιζοφρένεια
 5. Επιδρούν σημαντικά στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων
 6. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων των ατόμων με ψυχιατρικές διαγνώσεις
 7. Διευρύνουν την ανοχή στα δυσφορικά συναισθήματα
 8. Eνισχύουν την συναισθηματική έκφραση σε ασθενείς με διαταραχή προσωπικότητας
 9. Ενισχύουν τη συνειδητοποίηση κι επίγνωση των προβληματικών μοτίβων σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών τους σε άτομα με διαταραχή προσωπικότητας
 10. Έχουν σημαντική επίδραση στη μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια