Το Οικοτροφείο Α6 «Θάλπος Τριφυλίας ΙΙ» λειτουργεί στον Τ.Ο.Ψ.Υ. Ενηλίκων Μεσσηνίας και έχει δυναμικότητα δεκαπέντε (15) κλινών μακράς παραμονής.

Στο Οικοτροφείο μπορούν να φιλοξενηθούν ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήματα, οι οποίοι στερούνται στέγης ή κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος ή λόγω χαμηλού βαθμού αυτοδυναμίας χρήζουν στεγαστικής δομής υψηλής προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενη Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μ.Ψ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει.

Από τη λειτουργία του Οικοτροφείου έμμεσα επωφελούνται το οικογενειακό / υποστηρικτικό πλαίσιο των ωφελούμενων, η ευρύτερη κοινότητα της περιοχής παρέμβασης (κάτοικοι, τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί φορείς κ.λπ.), φορείς και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, κ.λπ.

Αξιολόγηση – Ένταξη στο Οικοτροφείο

Λήψη αιτήματος μετάβασης από αρμόδια Υ.ΠΕ.

Εξέταση στοιχείων συνοδευτικού φακέλου (ψυχιατρικό, ιατρικό & κοινωνικό ιστορικό)

Διεξαγωγή απαραίτητων διαδικασιών ένταξης

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας

Ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση

Συστηματική παρακολούθηση από ιατρό παθολόγο

Καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα και φαρμακευτική κάλυψη

Συστηματικό πρόγραμμα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων βάσει των ιατρικών εντολών

Διαχείριση εξατομικευμένων ιατρικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων αποκατάστασης όπου απαιτείται

Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής

Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης

Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες

Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης

Κάλυψη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών

Εργοθεραπεία, Δραματοθεραπεία – Χοροθεραπεία - Μουσικοθεραπεία

Πρόγραμμα επανασύνδεσης/ επαφής με την οικογένεια

Προγράμματα ανάκτησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων (ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, μαγειρικής, τραγουδιού κλπ)

Προγράμματα ανάκτησης και καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων/ οργανωμένο πρόγραμμα κοινωνικοποίησης (παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου, αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, φεστιβάλ, αγοραστικές έξοδοι κ.λπ.)

Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προώθηση στην απασχόληση, εφόσον είναι εφικτό

Συμμετοχή σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και ψυχαγωγίας

Διοργάνωση εκδηλώσεων και εορταστικών προγραμμάτων

Συνεργασίες του Οικοτροφείου με άλλους Φορείς για τον εμπλουτισμό του προγράμματος αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των ενοίκων

Καθημερινή διαβίωση

Προσωπική υγιεινή

Προσωπική φροντίδα ενοίκου

Φροντίδα προσωπικού χώρου

Φροντίδα λοιπού οικοτροφείου - οικιακές εργασίες

Ετοιμασία γευμάτων

Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

Ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις άτυπων και επαγγελματιών φροντιστών

Ομάδες πρόληψης & προαγωγής της ψυχικής υγείας

Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες/ φορείς

Διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων, εκστρατειών επικοινωνίας

Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, οδηγών και διάχυση καλών πρακτικών

Το Οικοτροφείο Α6 «Θάλπος Τριφυλίας ΙΙ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ee
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ν. Καλαντζάκου αρ. 7, Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Δήμος Τριφυλίας
Τηλέφωνο: 697 30 24 229
Email: oikotrofeioA6trifilias@thalpos.org.gr