Άρθρα και Έρευνες

‘’Αφήνοντας το σώμα να μιλήσει”: Μια περιγραφή της χοροκινητικής ψυχοθεραπείας