Στιγμιότυπα

Θάλπος & Ε.Ε.Ε.Ι. στο “Σημείο Αναφοράς” με την Φραντσέσκα Σαββοργινάκη