Καλή Ψυχική υγεία

Τί σημαίνει ενσυναίσθηση και σε τι μας χρησιμεύει;