Καλή Ψυχική υγεία

Πόσο χρόνο χρειάζεται μία συμπεριφορά για να μετατραπεί σε συνήθεια;