Καλή Ψυχική υγεία

Οι πιο καλοί οι μαθητές! Ξύρισαν τα κεφάλια τους για να συμπαρασταθούν στον άρρωστο συμμαθητή τους (εικόνες)