Καλή Ψυχική υγεία

Γέλιο: Ο παγκόσμιος ανθρώπινος κώδικας! Εσείς ξέρετε γιατί γελάμε;