Thalpos-Mental Health

Θέσεις εργασίας

Νέα θέση εργασίας - Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου «Θάλπος Καλαμάτας»

 

Στο ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/ η υποψήφια Επιστημονικά Υπεύθυνος/η έχει την επιστημονική, διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία της Μονάδας. Ειδικότερα, ασκεί συνολική επιστασία στη λειτουργία της Μονάδας σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους ενοίκους, το ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, έχει την ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης του έργου της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο) και τη διασύνδεση της Μονάδας με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα που ανήκει η Μονάδα. Περαιτέρω, μελετά και προτείνει τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Μονάδας και καταρτίζει το ετήσιο πλάνο της. 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος/η έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

•Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Μονάδας για άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τον Φορέα, συνεργαζόμενες αρχές, την κοινότητα κ.λπ. για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας

•Έχει την ευθύνη να επικοινωνεί τις αρχές του Φορέα και να εντάσσει όλο το Προσωπικό της Μονάδας στη φιλοσοφία του προγράμματος αποασυλοποίησης

•Ενημερώνεται επί όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Μονάδας (ασφάλεια, ποιότητα, επείγοντα και κρίσεις, κ.α)

•Επιβλέπει τις κλινικές και διοικητικές διαδικασίες

•Έχει την ευθύνη συντονισμού της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο), την οριστικοποίηση και την επιτήρηση των Προγραμμάτων Λειτουργίας της Μονάδας (ημερήσιο πρόγραμμα, πρόγραμμα διατροφής, πρόγραμμα εργασίας, πρόγραμμα απασχόλησης κ.λπ.) 

•Προΐσταται της Π.Θ.Ο ανά 15 μέρες και συνεργάζεται με τον Ψυχολόγο της Μονάδας που τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων της Π.Θ.Ο. 

•Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας και για τη στενή συνεργασία μεταξύ της Διεπιστημονικής Ομάδας και Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση σε τακτική ή έκτακτη βάση διαφόρων προβλημάτων υγείας των ενοίκων

•Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων των ενοίκων τα οποία καταρτίζει η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα ανά εξάμηνο.

•Εισηγείται την εισαγωγή νέων ενοίκων για την κάλυψη κενών θέσεων και συντονίζει τη διαδικασία, καθώς και την απομάκρυνση ενοίκων από τη Μονάδα και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο πλαίσιο

•Σχεδιάζει δραστηριότητες αγωγής και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για την ψυχική υγεία, για την ευαισθητοποίηση κατά του στίγματος και προκαταλήψεων και εισηγείται συντονιστές ανά έργο.

•Υποβάλλει τριμηνιαίο απολογισμό προς τη Διοίκηση του Φορέα για αξιολόγηση του έργου του

•Υποβάλλει μηνιαίους απολογισμούς έργου της Διεπιστημονικής και Νοσηλευτικής Ομάδας στη Διοίκηση του Φορέα

•Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό έργου της Μονάδας στον Φορέα

 

Η θέση εργασίας αφορά την Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Καλαμάτας».

 

Απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία

•Τίτλος σπουδών Π.Ε. ή Τ.Ε. ανάλογος της ειδικότητας του υποψηφίου (ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα των ειδικοτήτων του ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας)

•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

•Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

•Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο

•Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office

•Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρούνται επιπλέον προσόν

 

Ποιοι είμαστε – Θάλπος Ψυχική Υγεία

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας από το 2005, και λειτουργεί σύμφωνα με το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ψυχικής υγείας, του Προγράμματος «Ψυχαργώς» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Η προσφορά του «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τις δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το «Θάλπος Αττικής» και το «Θάλπος Καλαμάτας», οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν από επαγγελματίες υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες στην υποστήριξη ασθενών με βαριά ψυχικά νοσήματα. 

Παράλληλα, ο Φορέας έχει υλοποιήσει έξι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αποδίδονται σε 179 μήνες εργασίας και 758 προσληφθέντες, σε συνεργασία με 37 εξωτερικούς συνεργάτες και ένα εύρος εθελοντών.

Οι Μονάδες μας, στα πλαίσια των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διοργανώνουν προγράμματα, εκδηλώσεις και σεμινάρια ενημέρωσης για το ευρύτερο κοινό σχετικά με τη ψυχική υγεία και την καταπολέμηση του στίγματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thalpos.org.gr και τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/ThalposMentalHealth.

 

Επιπλέον πληροφορίες 

Πρώτη δημοσίευση: 2 Δεκεμβρίου 2019

Τύπος εργασίας: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Τμήμα: Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Καλαμάτας»

Κλάδος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κωδικός Θέσης: ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/ΕπιστημονικάΥπεύθυνος/ΘάλποςΚαλαμάτας

 

Διαδικασία υποβολής βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@thalpos.org.gr  έως 15 Ιανουαρίου 2020 με την ένδειξη του κωδικού θέσης (ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/ΕπιστημονικάΥπεύθυνος/ΘάλποςΚαλαμάτας) στον τίτλο του email.