Thalpos-Mental Health

Θέσεις εργασίας

Νέα θέση εργασίας - Εργαζόμενος Γενικών Καθηκόντων

 

Στον ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/ η υποψήφια Εργαζόμενος/η Γενικών Καθηκόντων είναι υπεύθυνος/η για την ενίσχυση των ενοίκων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονόμηση του αναφορικά με τις απαιτήσεις της ζωής στην κοινότητα βραχυπρόσθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ο εργαζόμενος Γενικών Καθηκόντων δουλεύει συμπληρωματικά και βοηθητικά με τον Νοσηλευτή και εκτιμά σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του ενοίκου.

Ειδικότερα, ο Εργαζόμενος Γενικών Καθηκόντων έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

* Τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας

* Ακολουθεί και τηρεί το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα κάθε ενοίκου

* Βοηθά τον ένοικο σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες (φροντίδα του εαυτού, ατομική υγιεινή, φροντίδα του δωματίου, προετοιμασία τροφής, μετακίνησης στην κοινότητα, αγορά καταναλωτικών αγαθών, και όπου είναι εφικτό χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων κλπ.)

* Συμμετέχει σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές, κλπ) με τους ενοίκους

* Καλλιεργεί την ομαδική συμβίωση, την συλλογική δράση των ενοίκων σε προγράμματα και εκτός της Μονάδας

* Λειτουργεί ως Πρόσωπο Αναφοράς για τους ενοίκους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

* Συμμετέχει στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – αποϊδρυματισμός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύει τους ενοίκους σε εξωτερικές δραστηριότητες

 

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία

* Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

* Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο

* Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office

* Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον προσόν

 

Ποιοι είμαστε – Θάλπος Ψυχική Υγεία

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας από το 2005, και λειτουργεί σύμφωνα με το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ψυχικής υγείας, του Προγράμματος «Ψυχαργώς» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Η προσφορά του «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τις δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το «Θάλπος Αττικής» και το «Θάλπος Καλαμάτας», οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν από επαγγελματίες υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες στην υποστήριξη ασθενών με βαριά ψυχικά νοσήματα.

Παράλληλα, ο Φορέας έχει υλοποιήσει έξι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αποδίδονται σε 179 μήνες εργασίας και 758 προσληφθέντες, σε συνεργασία με 37 εξωτερικούς συνεργάτες και ένα εύρος εθελοντών.

Οι Μονάδες μας, στα πλαίσια των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διοργανώνουν προγράμματα, εκδηλώσεις και σεμινάρια ενημέρωσης για το ευρύτερο κοινό σχετικά με τη ψυχική υγεία και την καταπολέμηση του στίγματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thalpos.org.gr και τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/ThalposMentalHealth.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Πρώτη δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2019

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τμήμα: Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής»

Κλάδος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κωδικός Θέσης: ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/2/ΕργαζόμενοςΓενικώνΚαθηκόντων/ΘάλποςΑττικής

 

Διαδικασία υποβολής βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@thalpos.org.gr έως 05 Απριλίου 2019 με την ένδειξη του κωδικού θέσης (ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/2/ΕργαζόμενοςΓενικώνΚαθηκόντων/ΘάλποςΑττικής) στον τίτλο του email.

 

Νέα θέση εργασίας - Νοσηλευτής

Στον ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/ η υποψήφια Νοσηλευτής/τρια είναι υπεύθυνος/η για τη φυσική φροντίδα των ενοίκων των ενοίκων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Καλαμάτας», συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες της Μονάδας βάσει προγραμμάτων και διαδικασιών με στόχο την βέλτιστη λειτουργικότητα των ενοίκων και της Μονάδας. Ο Νοσηλευτής είναι μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο) και η ειδικότητα του προσδιορίζει και την άμεση επαφή που έχει με τους ενοίκους της Μονάδας.

Ο Νοσηλευτής έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

* Παρέχει σταθερή φροντίδα (κλινική, νοσηλευτική, θεραπευτική και αποκαταστασιακή)

* Συμμετέχει στην αποασυλοποίηση του ατόμου κατά την εισαγωγή του στη Μονάδα

* Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και την συμμόρφωση των ενοίκων στη λήψη αυτής

* Συνεργάζεται και ενημερώνει τον Προϊστάμενο Νοσηλευτών (ή τον Νοσηλευτή Βάρδιας) και των θεράποντων ιατρών της Μονάδας για την σωματική υγεία, τη συμπεριφορά και την φαρμακευτική αγωγή του ενοίκου

* Γνωρίζει και παρέχει πρώτες βοήθειες για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και τυχόν υποτροπών

* Καλλιεργεί τις δεξιότητες του ενοίκου, βοηθά τον ένοικο σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας, συμμετέχει στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων, φροντίζει για την ασφάλεια των ενοίκων και λειτουργεί ως Πρόσωπο Αναφοράς για τους ενοίκους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

* Συμβάλλει στις απαραίτητες εργασίες των χώρων της Μονάδας σε συνεργασία με τους εργαζομένους Γενικών Καθηκόντων

* Τηρεί και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Μονάδας (Ημερήσιο Πρόγραμμα Λειτουργίας, Ατομικά Θεραπευτικά Προγράμματα ενοίκων, Τριμηνιαίος Απολογισμός Έργου)

Η θέση εργασίας αφορά την Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Καλαμάτας».

 

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία

* Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Νοσηλευτικής

* Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

* Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

* Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο

* Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office

* Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον προσόν

 

Ποιοι είμαστε – Θάλπος Ψυχική Υγεία

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας από το 2005, και λειτουργεί σύμφωνα με το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ψυχικής υγείας, του Προγράμματος «Ψυχαργώς» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Η προσφορά του «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τις δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το «Θάλπος Αττικής» και το «Θάλπος Καλαμάτας», οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν από επαγγελματίες υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες στην υποστήριξη ασθενών με βαριά ψυχικά νοσήματα.

Παράλληλα, ο Φορέας έχει υλοποιήσει έξι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αποδίδονται σε 179 μήνες εργασίας και 758 προσληφθέντες, σε συνεργασία με 37 εξωτερικούς συνεργάτες και ένα εύρος εθελοντών.

Οι Μονάδες μας, στα πλαίσια των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διοργανώνουν προγράμματα, εκδηλώσεις και σεμινάρια ενημέρωσης για το ευρύτερο κοινό σχετικά με τη ψυχική υγεία και την καταπολέμηση του στίγματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thalpos.org.gr και τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/ThalposMentalHealth.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Πρώτη δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2019

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τμήμα: Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Καλαμάτας»

Κλάδος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κωδικός Θέσης: ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/3/Νοσηλευτής/ΘάλποςΚαλαμάτας

 

Διαδικασία υποβολής βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@thalpos.org.gr έως 05 Απριλίου 2019 με την ένδειξη του κωδικού θέσης (ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2019/3/Νοσηλευτής/ΘάλποςΚαλαμάτας) στον τίτλο του email.