Καλή Ψυχική υγεία

21 Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς