Ψυχικές Διαταραχές

Όταν η αγάπη των γονέων απέναντι στο παιδί γίνεται υπερπροστατευτικότητα