Θάλπος Καλαμάτας

Στο “Θάλπος Καλαμάτας” ζωγραφίζουμε τη θάλασσα