Θάλπος Καλαμάτας

Στη γωνιά μας κόκκινο τ’ αναμμένο τζάκι