Ψυχικές Διαταραχές

Πώς οι εσωστρεφείς διαχειρίζονται στρεσογόνες καταστάσεις