Καλή Ψυχική υγεία

Ποίηση, “η μητρική γλώσσα της ψυχής”