Θάλπος Αττικής

Οι ένοικοι του «Θάλπος Αττικής», άφησαν τα «Αποτυπώματα» τους στο Μουσείο Βορρέ