Θάλπος Καλαμάτας

Ζωγραφίζουμε κάδους και στολίζουμε τη πόλη μας