Άρθρα και Έρευνες

Έρευνα για την αξιολόγηση της διδασκαλίας της ενσυνειδητότητας (mindfulness) & της βελτίωσης της ψυχικής υγείας και των επιδόσεων των μαθητών στην Βρετανία