Θάλπος Καλαμάτας

Έργο τέχνης οι κάδοι απορριμάτων του Θάλπος Καλαμάτας