Καλή Ψυχική υγεία

Project LEAP, ψυχαγωγία και εκπαίδευση τυφλών παιδιών μέσα από ηλεκτρονικά παιχνίδια