Ψυχικές Διαταραχές

H εξουσία «διαλύει» την ψυχική υγεία των γυναικών