Ψυχικές Διαταραχές

Hμέρα Εξάλειψης του Αναλφαβητισμού! Η γνώση είναι το πιο ειρηνικό και δυνατό όπλο που έχουμε στα χέρια μας!