Καλή Ψυχική υγεία

Ψυχολογική παλέτα! Τι λένε για εμάς τα χρώματα που αγαπάμε;