Θάλπος Καλαμάτας

Το κυκλόδεντρο του Kandinsky άνθισε στην Μονάδα «Θάλπος Καλαμάτας»