Θάλπος Καλαμάτας

Το «Θάλπος Καλαμάτας» στο «Let’s do it» ξανά!