Ψυχικές Διαταραχές

Τι συμβαίνει στο μυαλό των κωμικών; Η κατάθλιψη είναι μέρος της φύσης τους