Ψυχικές Διαταραχές

Τι παρακινεί την Καταναλωτική Μανία και πώς αναγνωρίζεται;