Άρθρα και Έρευνες

Συναισθήματα: ευμετάβλητα, ασταθή και με πολλαπλές ερμηνείες! – Πείραμα συναισθήματος