Θάλπος Αττικής

Συμμετοχή Μ.Ψ.Α. “Θάλπος Αττικής” στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Κηφισιάς