Θάλπος Καλαμάτας

Στο “Θάλπος Καλαμάτας” δημιουργούμε πίνακα από ανακυκλώσιμα υλικά