Άρθρα και Έρευνες

Στη νόσο του Alzheimer πάσχων δεν είναι μόνο ο ασθενής, αλλά όλη η οικογένεια.