Άρθρα και Έρευνες

Ποια είναι η φράση που αναζητήθηκε 163 εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας;