Ψυχικές Διαταραχές

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και την κατάθλιψη;