Θάλπος Καλαμάτας

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη | Το αίμα μας ενώνει όλους