Θάλπος Αττικής

Οι Προϊστάμενοι Νοσηλευτών των «Θάλπος» σε Νοσηλευτικό Συνέδριο